Logotip PEFC
Ús del logotip

  El logotip PEFC proporciona informació relacionada amb la procedència del producte forestal de boscos gestionats de manera sostenible i d’altres fonts no conflictives.

Un bon ús del logotip, garanteix una transparència i correcta gestió, així com un major coneixement dels consumidors als productes certificats.

El logotip es pot utilitzar per fusta, matèria primera acreditada PEFC i en tots aquells productes elaborats amb fusta PEFC sempre i quan s'hagi certificat la cadena de custòdia, és a dir, quan es pot garantir que el producte compta amb la matèria prima certificada.

Un cop acabat el procés de certificació se li concedeix a l’usuari els drets d’ús del logotip PEFC juntament amb un Número de Registre propi i únic.

Per a obtenir més informació sobre l’ús del logotip PEFC consulteu la Guia bàsica d’Ús del Logotip PEFC: Guia Bāsica d'Ús del Logotip PEFC


Alternatives d’ús de la marca PEFC:


Ús sobre el producte: s’aplica a un producte en concret i la seva documentació associada (albarà, factura, publicitat, fullets, ...)   Ús fora del producte: el seu ús no guarda relació amb un producte certificat PEFC en particular (fulletons, impressions,...)
         
 
   


Documentació Normativa:

PEFC ST 2002:2013. Cadena de Custōdia de Productes Forestals. Requisits
Adaptació al Reglament de Diligència Deguda de l’Unió Europea a través de la nova Norma de Cadena de Custòdia PEFC
Tarifes d’Ús del Sistema Espanyol i Marca PEFC 2013


Documentació General:

Sistema Espanyol de Certificació Forestal PEFC
Entitats de Certificació acreditades i autoritzades PEFC a Espanya
Entitats consultoria sobre Certificació de Gestió Forestal Sostenible PEFC
Entitats consultoria sobre Certificació de Cadena de Custodia PEFC
Guia Bàsica de Cadena de Custodia PEFC
PEFC GD 2001:2011. Guia de Cadena de Custodia
Guia Bàsica Ús del Logotip PEFC
 
PEFC - Informació legal - Tel. 93 574 70 39 - Fax 93 574 38 53 - info@pefc.cat - disseny web MONTAWEB.com