Empreses transformadores i comercialitzadores que tenen certificada la seva Cadena de Custòdia (CdC) pel sistema PEFC Catalunya:

[table id=4 /]

Consulta si el teu proveïdor està certificat PEFC.

Consulta el teu proveïdor