Espanya cada vegada més improductiva i inflamable

17 juny 2024
Els peladors catalans de suro
Els peladors catalans de suro tindran un carnet professional
10/06/2024
Autorització de treballs forestals en zones d’alt risc d’incendis forestals
21/06/2024

Prevenir i gestionar l'escassetat d'aigua i la desertificació és molt més que mirar al cel per si hi ha núvols o revisar el percentatge d'aigua embassada. S'està generant un escenari crític a Espanya i la sequera persisteix com un problema estructural que afecta cada vegada més regions. Tant és així que gairebé 12 milions de persones a Espanya viuen ja amb limitacions en l'ús de l'aigua. Per això, en el marc de la celebració del Dia contra la Desertificació i la Sequera (17 de juny) demanem mesures urgents per a millorar la nefasta actual gestió de l'aigua.

 

Dades i context

L'any passat, només els tres primers mesos de l'any van registrar temperatures situades dins del normal, la resta van ser mesos classificats com a càlids, molt càlids i extremadament càlids. L'any 2023 va ser el sisè més sec de la sèrie històrica i el quart d'aquest segle. Espanya és el país europeu amb major taxa de desertificació, amb un 75% del seu territori en risc, estant ja en risc molt alt l'11% del territori.

Quan parlem de desertificació no vol dir que les terres es converteixin en desert amb dunes, sinó que perden humitat, transformant-se en un espai més sec, improductiu i inflamable. L'abandó del medi rural té com a conseqüència un creixement de superfície forestal que, a causa de la falta de gestió i a conseqüència de l'augment de les temperatures i la falta de precipitacions, està evolucionant cap a models de combustible vegetal més proclius a cremar.

Les causes de la desertificació inclouen l'ús intensiu de la terra per a l'agricultura, la sobreexplotació dels recursos hídrics i el canvi climàtic, que ha provocat sequeres recurrents i un augment de les temperatures. I això no sols té conseqüències per a la biodiversitat i l'economia, sinó que també afecta a la salut de les persones:

 • augment a curt termini de mortalitat per causes cardiovasculars i respiratòries
 • impacte sobre la salut mental de les poblacions afectades
 • transmissió de malalties infeccioses (per la menor qualitat de l'aigua i dels aliments)
 • comunicació vs manipulació en la crisi de l'aigua

La falta d'aigua és un problema seriós i ho serà cada vegada més per a la ciutadania espanyola. Per això és important comunicar bé el tema, des d'ara mateix, evitant faules i falses creences per a entendre les causes reals i les solucions, generant així un augment de massa crítica que demandi mesures eficaces.

"Espanya no pot continuar basant la seva gestió de l'aigua en una oferta il·limitada i en falses solucions"

En aquest dia contra la desertificació i la sequera volem posar en relleu algunes de les faules o falses creences que es tenen sobre la gestió de l'aigua:

 1. Les pluges torrencials resolen la sequera: FALS

La ciència preveu per a Espanya menys precipitacions en el futur, però més intenses. La gent tendeix a pensar que això compensarà la sequera però no és així. Quan hi ha precipitacions intenses en poc temps, el sòl no pot filtrar tanta aigua i, a més, els sòls afectats per sequera perden la capacitat d'infiltrar l'aigua, com si estiguessin impermeabilitzats (hidrofòbia), generant arrossegaments de sòl fèrtil (escorrentia). Per a prevenir inundacions dramàtiques cal anar a les activitats humanes que generen el risc d'inundació, com una mala ocupació del sòl, és a dir, que hi hagi assentaments en zones inundables, o com l'alteració de les dinàmiques costaneres (destrucció d'ecosistemes, alteració de la recàrrega natural de platges, sobreexplotació d'aqüífers, etc).

 

 1. Els rius tiren aigua a la mar que podríem aprofitar. FALS

L'aigua no es perd, forma part d'un cicle vital pel qual, a través del cabal dels rius, s'alimenten els cabals de les aigües subterrànies, així com capes freàtiques del sòl. És bàsic per a la recàrrega d'aqüífers, per a la vegetació, la fertilitat del sòl, etc.. Els rius són sistemes complexos fonamentals també per a la nostra seguretat, per exemple, per a prevenir les avingudes, inundacions, etc. Sense oblidar que l'aigua està en circulació permanent en aquest cicle de l'aigua que s'evapora, es condensa, es creen els núvols generant precipitacions, es produeix el desglaç i es genera l'aigua que alimenta els rius. L'aigua dels rius arriba de manera superficial i subterrània i sí que arriba a la mar, on no es perd sinó que s'evapora, condensa i es tanca un cicle fonamental del qual depèn la vida. Íntegrament. De manera que qualsevol solució basada en això és una barbàrie que no soluciona la crisi de l'aigua sinó que l'agreuja més si cap a nivells d'alarma.

 

 1. Els embassaments ajuden a pal·liar la sequera: FALS

Espanya és el país amb més embassaments per càpita del món, i tanmateix, això no resol res si no es redueix el balafiament, és a dir, no importa quant estalvies sinó quant gastes, especialment si plou poc. Lluny de ser una solució, els embassaments fan tenir tota la xarxa fluvial segmentada i greument afectada, en detriment de la biodiversitat i del bon estat de les nostres aigües i, malgrat això, és recurrent demanar nous projectes de construcció i recreixement d'aquestes infraestructures hidràuliques.

 

 1. Les dessaladores són una solució a l'escassetat d'aigua: FALS

El procés de dessalació demanda molta energia i, a més, cal gestionar els residus que són molt contaminants (la salmorra), així com l'impacte en la costa i, per descomptat, el fort cost econòmic que comporta. Els qui apunten a aquesta solució sobre la base de que l'aigua de la mar és infinita, el fan per a justificar l'actual carrera desenfrenada de polítiques agrícoles, ramaderes, urbanístiques i turístiques amb creixements incontrolats, donant per bo un model insostenible de desenvolupament.

 

 1. Davant la falta de pluja, la solució és restringir l'aigua a la població: FALS

Quan apunta la sequera, es prenen mesures urgents i fora de focus com a restriccions importants a la població en usos concrets i fins i tot a sacrificar espais verds, veritables refugis climàtics a les ciutats quan arriben les temperatures extremes. Aquestes mesures són irrisòries si, paral·lelament, es manté el seu ús per a regadiu industrial (80% de l'aigua dolça), es balafia en infraestructures altament demandants com a camps de golf o es manté l'extracció il·legal d'aigua i els actuals models agroindustrials. La gestió de l'aigua no cal abordar-la quan hi ha sequera sinó, principalment, quan hi ha aigua.

Solucions i demandes

Urgeix la presa de mesures estructurals que permetin redreçar la pèssima gestió de l'aigua a Espanya:

 • Reduir la superfície de regadiu intensiu i industrial
 • Prohibir projectes altament demandants d'aigua
 • Millorar el control de l'ús il·legal d'aigua, tancant els pous il·legals
 • Descartar la construcció de més infraestructures hidràuliques
 • Detenir i reduir la ramaderia intensiva
 • Establir un full de ruta per a la transició cap a l'agroecologia
 • Establir perímetres de protecció en totes les zones de captació d'aigua
 • Fomentar la incorporació de mesures d'estalvi i reutilització de l'aigua en tots els nous edificis i desenvolupaments urbanístics
 • Augmentar el pressupost destinat a la gestió forestal
 • Prioritzar aliments d'origen vegetal, ecològics, locals i de temporada.

“Espanya no pot continuar basant la seva gestió de l'aigua en una oferta il·limitada i en falses solucions. És imprescindible un canvi de model agroalimentari, que passa per la necessària i urgent reducció del regadiu intensiu i industrial. Les polítiques públiques han d'anar dirigides a l'estalvi, la prevenció de la contaminació i la millora dels sistemes de depuració”.

Per més informació entra a la pàgina web de Greenpeace.org