PEFC Catalunya publica la seva memòria d’activitats del 2021

16 juny 2022
Stop al Foc: PEFC fa una crida a participar activament en la campanya de prevenció d’Incendis Forestals
07/06/2022
PEFC patrocina el 8è congrés Forestal Espanyol a Lleida
27/06/2022

L'any 2021 ha estat un any de celebració per a PEFC Catalunya, atès que hem assolit el 20è aniversari de l'entitat. Després d'aquests anys, el sector forestal es desenvolupa cap a una gestió sostenible dels boscos i una transició verda. L'impuls dels productes forestals i la revalorització dels boscos com a solució pel canvi climàtic, és una realitat en la qual la certificació forestal ha de ser una eina fonamental.

En aquesta Memòria volem ressaltar l'evolució i el creixement experimentat durant el 2021, on es van donar d'alta 25 noves empreses de Cadena de Custòdia i on per fi hem superat les 200 empreses de Cadena de Custòdia a Catalunya. El tancament a 31 de desembre és de 221 empreses.

PEFC Catalunya presenta 277.054 hectàrees adscrites al sistema, el 86,8% de les quals corresponen a boscos de titularitat privada (240.414 ha) i el 13,2% a boscos de titularitat pública (36.640 ha), incloses en 1.810 Instruments d'Ordenació Forestals (IOF), 1.772 plans tècnics de gestió i millora forestal (PTGMF) i 38 plans simples de gestió forestal (PSGF), respectivament.

El nombre de gestors/es adcrits/es al sistema suposa un total de 1.666, 1.656 dels quals són titulars de forests privades (90 gestors/es més que l'anualitat 2020) i 10 titulars de forests públiques (4 gestors/es menys que l'anualitat anterior).

"Els boscos estan en bones mans i ens assegurem el futur perquè les noves generacions els puguin gaudir"

 

L'any 2021 a PEFC Catalunya es van realitzar una sèrie d'accions que cal destacar; la campanya "Pensant en les persones", amb l'objectiu de donar a conèixer a PEFC a un gran conjunt de la societat.

PEFC va renovar la pàgina web, es va produir un vídeo corporatiu basat en els coneixements adquirits del Pla Estratègic per al Sector Forestal, vam realitzar un spot televisiu a TV3 durant una setmana i finalment vam iniciar una campanya de màrqueting digital per a obtenir comunitat a les xarxes socials.

Un altre moment a destacar va ser la celebració dels vint anys a l'antiga fàbrica Damm, amb la finalitat de promoure els valors de la certificaciço forestal. És per això, que es va decidir fer un acte de celebració el 4 de novembre, que va consistir a fer unes xerrades dinàmiques i compartir un menú degustació per tal de fomentar xarxa entre totes les persones assistents.

Aquest any veurem diferents actors de PEFC que han volgut participar, alguns històrics que porten amb nosaltres des de l'inici i d'altres que s'han certificat aquest últim any com Gabarró, J.Vilaseca, Walstead Iberia, Boscat Susta, SL, Papstar i Quik Solution.

 

Descarregueu-vos la nostra Memòria d'Activitats 2021 de PEFC Catalunya