PEFC Internacional anuncia que la fusta de Rússia i de Bielorússia serà considerada «fusta de conflicte»

7 març 2022
PEFC Catalunya llença la campanya “Fotografia el teu bosc” per a commemorar el Dia Internacional dels Boscos.
01/03/2022
Avui és el Dia Internacional dels Boscos
21/03/2022

Tota la fusta procedent de Rússia i Bielorússia és «fusta de conflicte» i, per tant, no pot utilitzar-se en productes certificats PEFC, la Junta Internacional de PEFC ho ha aclarit avui.

PEFC està molt preocupat per l'atac del govern rus a Ucraïna. La invasió militar s'oposa directament als nostres valors fonamentals. Aquesta agressió causa dolor i mort indescriptibles i inacceptables a persones innocents, incloses dones i infants. També té un impacte destructiu immediat i, a llarg termini, en el medi ambient, els boscos i en les persones que depenen dels boscos. La nota tècnica informativa considera que la fusta procedent de Rússia i Bielorússia és fusta de conflicte i segueix una reunió extraordinària de la Junta Internacional de PEFC per a debatre l'agressió militar del senyor Putin contra Ucraïna i les seves implicacions per als propietaris i empreses forestals certificades PEFC.

"PEFC Internacional anuncia que la fusta de Rússia i de Bielorússia serà considerada «fusta de conflicte»"

La categorització de la fusta procedent de Rússia i Bielorússia com a fusta de conflicte segueix l'aprovació de la Resolució sobre l'Agressió contra Ucraïna per l'Assemblea General de les Nacions Unides, que "lamenta en els termes més forts l'agressió de la Federació Russa contra Ucraïna i la implicació de Bielorússia".El Consell Internacional PEFC continua supervisant la situació i considerarà mesures addicionals quan sigui necessari.

Nota tècnica

La norma de Cadena de Custòdia PEFC considera «fusta de conflicte» com una «font conflictiva» (PEFC ST 2002:2020 3.7), que no es pot utilitzar en grups de productes certificats PEFC (PEFC ST 2002:2020 Annex 1 6.1). La fusta conflicte es defineix com a “Fusta que ha estat intercanviada en algun moment de la cadena de custòdia per grups armats, siguin faccions rebels o soldats regulars, o per una administració civil implicada en conflictes armats o els seus representants, sigui per perpetuar el conflicte o aprofitar les situacions de conflicte per obtenir beneficis personals.” (PEFC ST 2002:2020, 3.6)

Font: PEFC internacionalhttps://www.pefc.org/news/timber-from-russia-and-belarus-considered-conflict-timber