PREGUNTES FREQÜENTS: Fusta de Rússia i Bielorússia considerada «fusta de conflicte»

28 març 2022
Mel Muria presenta la primera mel de flors de boscos sostenibles
23/03/2022
Canvis normatius a les categories de productes PEFC
11/04/2022

Després de l'anunci que tota la fusta procedent de Rússia i Bielorússia és «fusta de conflicte», hem rebut diverses preguntes i peticions de més aclariments.

Podeu trobar respostes a totes les preguntes que se'ns han formulat en aquesta document.  Continuarem actualitzant el document a mesura que rebem més preguntes. Si teniu una pregunta que no té resposta en el document, si us plau,  poseu-vos en contacte amb nosaltres a conflict-timber@pefc.org.

"La categorització "fusta de conflicte" s'aplica a tots els materials i productes forestals»."

Preguntes per Implementar:

Quan entrarà en vigor l'aclariment?

L'aclariment és efectiu a partir de la data i l'hora dels resultats de la votació de la Resolució A/ES-11/L.1 de l'Assemblea General de les Nacions Unides (2 de març de 2022) "Agressió contra Ucraïna" durant l'11a sessió especial d'emergència 2 de març de 2022, 11:55 am EST.

Com apliquen les empreses aquest aclariment a la pràctica?

El material procedent de Rússia i Bielorússia per a la qual es va aplicar un PEFC SSD després del 2 de març de 2022, 11:55 am EST es considera fusta de conflicte, per tant, controvertida, i no es pot utilitzar en la cadena de custòdia PEFC, ni com a certificat PEFC ni com a fonts controlades PEFC.

Què ocorre amb la fusta procedent de Rússia i Bielorússia abans del 2 de març de 2022?

El material procedent de Rússia i Bielorússia, per a la qual es va aplicar un PEFC SDD abans d'aquest 2 de març de 2022 11:55 EST i per a la qual el SDD va resultar en un risc insignificant es pot utilitzar i comercialitzar.

Exemples:

  • La fusta procedent de Rússia o Bielorússia per a la qual un SDD es va aplicar abans del termini i es transporta des del bosc a una serradora després del termini es pot utilitzar amb una reclamació PEFC.
  • La fusta procedent de Rússia o Bielorússia, que ja està en emmagatzematge, fins i tot fora dels dos països, però la SDD encara no s'ha aplicat, es considera «fusta de conflictes» i no pot utilitzar-se.

S'aplica la «fusta de conflicte» només a la fusta o també a altres productes forestals?

La categorització s'aplica a tots els materials i productes de bosc i arbres. Per a facilitar la lectura, aquest document es refereix a «fusta», però s'entendrà com a «productes forestals i arboris».

S'aplica l'aclariment al material certificat PEFC, així com a les fonts controlades PEFC?

L'aclariment s'aplica a qualsevol material que entri en una cadena de custòdia PEFC i, per tant, inclou tant material certificat PEFC com fonts controlades.

Tots els lliuraments rebuts abans del 2 de març de 2022 es consideren automàticament com a “fusta sense conflicte”?

No. Només els lliuraments per als quals es va aplicar el SDD i van resultar en un risc insignificant abans del 2 de març de 2022 es consideren «fusta sense conflicte».

L'empresa A compra material provinent d'un bosc rus/bielorús i realitza el SDD l'1 de març. Ven el material a l'empresa B, que fa el SDD el 5 d'abril? Com s'aplica l'aclariment en aquest escenari?

  • Si l'empresa A va aplicar el SDD abans del 2 de març de 2022 amb un risc insignificant, l'aclariment no s'aplica.
  • Tot i que l'empresa B realitza el SDD després del 2 de març de 2022, l'aclariment no s'aplica a l'empresa B si l'empresa A va fer un primer SDD al material abans del 2 de març de 2022 i va comportar un risc insignificant.

És possible utilitzar crèdits PEFC acumulats a través de material procedent dels boscos de Rússia o Belarús per a produir nous productes PEFC si el SDD s'aplicava abans del 2 de març de 2022?

Sí. Els crèdits PEFC del material pel qual es va aplicar el SDD abans del 2 de març de 2022 i el SDD van resultar en un risc insignificant encara es poden utilitzar.

Encara es poden vendre productes ja produïts i amb etiqueta PEFC?

Segons els requisits de la cadena de custòdia de PEFC, abans d'etiquetar un producte, les empreses han de dur a terme un sistema de diligència deguda(SDD) per assegurar-se que qualsevol material inclòs en el producte etiquetat no prové de fonts controvertides. Encara es poden vendre els productes etiquetats amb PEFC als quals s'ha implementat la diligència deguda i ha suposat un risc insignificant abans del 2 de març de 2022.

S'aplica l'aclariment tant a les Normes de Cadena de Custòdia PEFC ST 2002:2020 com a la PEFC ST 2002:2013?

Sí. L'aclariment s'aplica a les empreses certificades per aplicar a la Norma de Cadena de Custòdia PEFC  ST 2002:2020 i a PEFC ST 2002:2013.

Si les empreses russes obtenen fusta de Rússia per a finalitats del mercat interior, s'aplica l'aclariment de la fusta en conflicte?

Sí, s'aplica l'aclariment de la fusta de conflicte. El material provinent dels boscos de Rússia i Bielorússia es considera fusta de conflicte i no es pot posar al mercat sota una reclamació PEFC ni pot entrar a la cadena de custòdia PEFC, independentment de si s'ha d'exportar o utilitzar a Rússia o Bielorússia.

 

 

Preguntes generals

Quina és la resposta de PEFC a l'agressió contra Ucraïna?

Tota la fusta procedent de Rússia i Bielorúsia és «fusta de conflicte» i, per tant, no pot utilitzar-se en productes amb certificació PEFC. Això també s'aplica a tota la fusta procedent del territori ucraïnès ocupat. PEFC continua supervisant la situació i considerarà mesures addicionals necessàries.

 

Quina és la raó de l'aclariment de PEFC sobre la fusta procedent de Rússia i Belarús?

L'aclariment que la fusta procedent de Rússia i Bielorússia ha de classificar-se com a «fusta de conflicte» es basa en la Resolució A/ES-11/L.1 de l'Assemblea General de les Nacions Unides (2 de març de 2022) «Agressió contra Ucraïna» durant l'11a sessió especial d'emergència, per a salvaguardar la integritat de la certificacio´PEFC de cadena de custòdia. Segueix les peticions de les parts interessades que PEFC proporcioni un aclariment per al mercat i s’ha dut a terme en estreta consulta amb els membres de PEFC.

La fusta procedent d'Ucraïna es considera "fusta de conflicte"?

D'acord amb la Resolució sobre l'agressió contra Ucraïna de l'Assemblea General de les Nacions Unides, la fusta procedent de territoris controlats pel govern electe ucraïnès no s'inclou a l'aclariment del PEFC. La fusta dels territoris controlats pel govern electe d'Ucraïna als quals s'ha aplicat un DDS PEFC i el DDS va comportar un risc insignificant es pot utilitzar i posar al mercat.

La fusta procedent del territori ucraïnès ocupat es considera "fusta de conflicte".

Com defineix PEFC la fusta de conflicte?

PEFC defineix la fusta de conflicte en el seu marc regulador en PEFC ST 2002 com a "Fusta que ha estat comercialitzat en algun moment de la cadena de custòdia per grups armats, siguin faccions rebels o soldats regulars, o per una administració civil implicada en conflictes armats o els seus representants, sigui per perpetuar el conflicte o aprofitar les situacions de conflicte per obtenir beneficis personals. (...) Fusta de conflicte no és necessàriament il·legal." L'explotació de la fusta pot ser una causa directa de conflicte.

S'aplica aquest aclariment només a les empreses certificades contra la norma PEFC ST 2002:2020 o també a les empreses certificades amb la PEFC ST 2002:2013?

S'aplica tant a la Norma de Cadena de Custòdia PEFC ST 2002:2020 com a PEFC ST 2002:2013.

Com considerarà PEFC futures resolucions de l'Assemblea General de les Nacions Unides? PEFC proporcionarà un aclariment coherent per a les futures resolucions adoptades per les sessions d'emergència de l'Assemblea General de les Nacions Unides.

Com està el PEFC fent costat als seus col·legues afectats a Ucraïna?

PEFC està en contacte permanent amb els nostres col·legues en PEFC Ucraïna i ens complau informar que estan segurs de moment. Hem ofert i estem disposats a oferir-los tot el suport i l'ajuda necessaris en aquesta situació sense precedents.

Preguntes sobre les zones i empreses certificades per PEFC a Rússia i Bielorússia

Quina grandària té la zona forestal certificada per PEFC a Rússia i Bielorússia?

A 31 de desembre de 2021, 31.976.108 hectàrees de bosc a Rússia i 9.022.400 hectàrees de bosc a Bielorússia tenen la certificació PEFC. Això correspon al 12,5% de la superfície total mundial de 328.464.110 hectàrees.

Quantes empreses estan certificades PEFC a Rússia i Bielorússia?

A 31 de desembre de 2021, hi ha 104 empreses a Rússia i 110 empreses a Bielorússia certificades com a cadena de custòdia PEFC.  Això correspon a l'1,7% de les 12.671 empreses certificades en cadena de custòdia a tot el món.

 

Més Informació:

Si teniu qualsevol pregunta o casuística si us plau poseu-vos en contacte (en anglès) amb PEFC Internacional mitjançant  l’adreça conflict-timber@pefc.org.