Què és PEFC?


És el sistema de certificació forestal més implementat del món.


38%


dels països del món disposen d'empreses que fabriquen productes amb certificats PEFC

 

PEFC
(Program for the endorsement of Forest Certification)

PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification) va sorgir a l’any 1999 com una iniciativa voluntària del sector forestal privat, basant-se en els criteris i indicadors sorgits de les Conferències inter ministerials d'Hèlsinki (1993) i Lisboa (1998) per a la protecció dels boscos d’Europa..

L'objectiu del PEFC és assegurar que els boscos del món es gestionin de manera responsable, i que la seva multitud de funcions estiguin protegides per a les generacions presents i futures. Amb aquesta finalitat, compta amb la col·laboració de propietaris i empreses forestals, que, apostant per a la certificació dels seus boscos i indústries, estan garantint la sostenibilitat del sector.

PEFC proporciona el marc per a l'aplicació de normes comuns acordades internacionalment, a tots els seus sistemes de certificació nacionals, i als gestors forestals i empreses de transformació de productes forestals.

Els productes d'origen forestal (fusta, paper, suro, bolets, resines, essències...) certificats per PEFC garanteixen als consumidors que estan comprant productes de boscos gestionats de manera sostenible.

Els nostres valors diferencials

El sistema de certificació PEFC manté els nivells més alts d’exigència, manté el nivell de compromís de les parts implicades amb totes les normes, i es basa en acords intergovernamentals i processos reconeguts globalment
 • Màxima exigència
 • Compromís amb la sostenibilitat
 • Responsabilitat en la cura forestal per generar valor
 • Consum de productes forestals per preservar
 • Eficiència per protegir boscos i entorns
 • Lideratge en certificació forestal
 • Confiança en la promoció de xarxes de col·laboració

Missió

PEFC Catalunya té com a missió promoure i difondre la certificació forestal com a eina que garanteixi i promogui la Gestió Forestal Sostenible i l'ús de productes provinents de boscos certificats, contribuint a l'ocupació i desenvolupament del medi rural.
 • Ser un referent en la Gestió Forestal Sostenible
 • Protegir i donar a conèixer la multi funcionalitat forestal dels boscos contra el canvi climàtic
 • Promoure la conservació i l'activitat forestal contra la despoblació
 • Treballar per contribuir a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides

Visió

La visió de PEFC Catalunya és la gestió activa de les muntanyes catalanes que permeti el desenvolupament de les poblacions locals i la creació d'un teixit econòmic, productiu i social estable vinculat a la muntanya i al sector forestal.
 • Tenir cura dels boscos gràcies a la Gestió Forestal Sostenible
 • Certificació per garantir una Gestió Forestal Sostenible
 • Preservació del bosc per a futures generacions
 • Posar en valor els beneficis dels boscos
 • Preservació forestal per fixar població i ocupació a les zones rurals
 • Consum responsable a través de productes forestals sostenibles
 

PEFC en el món

L'any 1.999 es va constituir PEFC Internacional, que s'estableix com un mètode de reconeixement internacional dels Sistemes Nacionals de Certificació Forestal, d'acord amb unes normes comunes, però permetent la consideració de les característiques socials, econòmiques i ambientals de cada país. El funcionament del PEFC es basa en el reconeixement mutu dels diferents sistemes nacionals de certificació forestal PEFC i que implica que un producte certificat sigui reconegut com a tal a escala mundial, independentment del país productor.