L’ecoedició, la minimització de l’impacte ambiental dels llibres en paper

27 desembre 2022
Fusta de conflicte: Rússia i Bielorússia
19/12/2022
Recompenses per reciclar: de reforestar un bosc a donar aliments
02/01/2023

Ja fa més de 20 anys que la Laia Panyella, una jove estudiant de Ciències Ambientals, es va acostar a El Tinter, una impremta cooperativa del barri d’Horta de Barcelona: «voldria fer un estudi sobre el vostre impacte ambiental». «El nostre què?» li van respondre. «Nosaltres no tenim impacte ambiental». «Si em deixeu que ho estudiï...».

Així va ser com un any després descobríem el pitjor diagnòstic. I així va ser, precisament, com va començar aquesta aventura, proposta, i pràctica, que ara en diem ecoedició.

 

"La base de l'ecoedició és calcular, minimitzar i comunicar. De les tres accions, la més important és la minimització"

L’ecoedició és una pràctica innovadora per al sector editorial basada en el càlcul, la minimització i la comunicació de l’impacte ambiental dels llibres en paper. Un exemple: l’any 2021, Pol·len edicions van publicar 14 títols diferents dels quals es van imprimir en 13.000 exemplars. En total van emetre a l’atmosfera 15 tones de CO2. 15 tones són moltes, però per tenir unes dades comparatives, seria la mateixa quantitat que emetem si utilitzem Google durant 8 hores, o si enviem 300.000 correus electrònics amb un adjunt.

Segons el compte de Twiter que monitorejava (fins que Elon Musk el va suspendre) els desplaçaments en jets privats de les celebrities, @celebjets, la mitjana anual d’emissions de cada una d’elles és de 3.376,64 tones. És a dir, el mateix que emetria Pol·len edicions en 225 anys.

Diem que l’ecoedició és calcular, minimitzar i comunicar. De les tres accions, la més important és la minimització. El llibre ecològic no existeix. Com gairebé qualsevol activitat humana sempre tindrà un impacte ambiental negatiu, però com que entenem que té un impacte cultural positiu, es tracta de minimitzar-ne els negatius. Calculem per saber on hem de reduir, i poder establir uns criteris. Si els 14 títols de Pol·len edicions s'haguéssin imprès a un país asiàtic, les emissions haguessin augmentat un 700%. Per això, el primer criteri és el de la producció local, imprimir en el territori de distribució.

El segon criteri és el de l’ús de paper 100% reciclat post-consum i/o certificat és una proposta que garanteix l’origen social i ambiental en la gestió dels boscos. I finalment, el tercer criteri fonamental és el del càlcul i comunicació de la petjada de carboni. Per això, l’Institut de l’Ecoedició disposa de la bookDAPer, una calculadora única i específica per al sector editorial que ens permet localitzar els aspectes a on podem prendre mesures d’estalvi, alhora que generem una informació per a la persona lectora. La bookDAPer també és l’eina de verificació de la pràctica d’ecoedició de les editorials i impremtes catalanes a través del segell de l’ecoedició.