A PEFC treballem per a protegir els nostres boscos promovent la gestió forestal sostenible mitjançant de la certificació, i ho fem pensant en les persones, un medi rural viu amb oportunitats d'ocupació és la millor garantia de conservació forestal.

Això significa que tots podem beneficiar-nos de la quantitat de productes que els boscos ens proporcionen avui en dia, alhora que que ens assegurem que aquests boscos estaran presents per a les generacions futures.

"La custòdia, ús dels boscos i terres forestals d'una manera i a un ritme que mantingui la seva biodiversitat, productivitat, capacitat de regeneració, vitalitat i el seu potencial per complir, ara i en el futur, les funcions ecològiques, econòmiques i socials pertinents, a nivell local, nacional i global, i que no causa danys a d’altres ecosistemes.".

Definició de l’ordenació forestal sostenible per part de Forest Europe i adoptada per l'Organització de les Nacions Unides per l’Agricultura i l'Alimentació (FAO).

Treballem per protegir el bosc

a
PEFC protegeix la biodiversitat, per a mantenir la salut de les persones i del planeta, a través de la gestió forestal sostenible
b
Contribuïm al manteniment de nombrosos ecosistemes i a la diversitat biològica.
c
Ajudem a prevenir la tala il·legal
d
Treballem per a mantenir i augmentar la salut i vitalitat dels boscos i contribuïm a augmentar la resistència al canvi climàtic
e
Garantim la gestió forestal sostenible, la principal eina per a la prevenció d'incendis forestals.

Distingim a les empreses compromeses

f
La certificació de la cadena de custòdia PEFC distingeix a les empreses responsables i compromeses amb la sostenibilitat
g
Controlem la traçabilitat dels productes forestals
h
Verifiquem que la fusta i altres productes forestals emprats per la indústria de transformació, procedeixen de boscos gestionats d'acord amb criteris de sostenibilitat.
i
Assegurem l'ús de matèries primeres legals i sostenibles.
j
Millorem l'accés als mercats, a mesura que els consumidors exigeixin únicament productes forestals de fonts certificades.
k
Prestigiem el sector transformador dels productes forestals, promovent l'ús de la fusta i altres productes forestals, enfront de materials rivals en el mercat.

I ho fem pensant en la gent

l
El sector forestal és un dels motors del desenvolupament del medi rural, la gestió forestal sostenible ajuda a consolidar una activitat econòmica bàsica en el medi rural.
m
Els boscos són el principal recurs per a una economia baixa en carboni basada en recursos biològics i renovables, una economia basada en l'ús dels productes procedents dels boscos certificats que contribueixen a l'ocupació i desenvolupament del medi rural.
n
Promovem el treball digne i la seguretat i salut dels treballadors a través de convenis amb l'Organització Internacional del Treball.
i
Promovem el benestar de les comunitats locals forestals i reconeixem el paper dels boscos en el desenvolupament rural contribuint al despoblament