La certificació forestal consta de dos processos ben diferenciats:

A) GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE

La certificació de la sostenibilitat de l'ordenació forestal - Certificació de Gestió Forestal Sostenible.Si està interessat en la certificació posi's en contacte amb nosaltres

B) EMPRESES RESPONSABLES
(CADENA DE CUSTÒDIA)

La certificació dels productes - Certificació de Cadena de Custòdia.Si està interessat en la certificació posi's en contacte amb nosaltres