23/01/2023

Les emissions de CO2 al 2023

Amb el nou any arriba també una evidència climàtica: cada cop ens queda menys temps per assolir el repte marcat per la Unió Europea de reduir el 55% de les emissions de CO2 el 2030 i, més enllà d'això, aconseguir la neutralitat de carboni el 2050. Això vol dir que ha arribat l'hora d'accelerar i desplegar totes les eines disponibles per aconseguir-ho. Una, i que ja estem posant en pràctica, és la compensació d'emissions mitjançant accions com ara la reforestació.
16/01/2023

L’edifici “Passeig Mallorca 15” guanya el premi a “Millor ús de fusta certificada PEFC” en el prestigiós World Arquitecture Festival

A principis de desembre va tenir lloc una nova edició del Festival Internacional d'Arquitectura WAF, que en aquesta ocasió es va celebrar a Lisboa. Diversos projectes constructius es disputaven el premi a “Millor ús de fusta certificada”, guardó que, com en edicions anteriors, va ser patrocinat per PEFC i que en aquesta ocasió ha rebut un projecte espanyol realitzat per l'estudi OHLAB.
10/01/2023

La Marca de garantia Catforest reforma la seva pàgina web

CATFOREST és una iniciativa del sector forestal català amb la finalitat de permetre a prescriptors, consumidors i la societat en general, identificar els productes forestals dels boscos de Catalunya en el mercat, amb garantia de sostenibilitat (gestió forestal sostenible), proximitat (Origen català-Boscos de Catalunya) i qualitat (estàndards de qualitat).Mitjançant l’Associació Catalana Promotora de la Certificació Forestal (ACPCF) més endavant PEFC CATALUNYA, titular de la marca, impulsa la creació de la Marca de Garantia CATFOREST on inicialment acull els següents productes forestals: fusta estructural, fusta serrada, estella, pèl·let, llenya i briquetes.La representativitat i l’experiència en la certificació forestal posicionen a l’ACPCF com el millor punt de trobada del sector per a la creació d’aquesta Marca, ja que està representada per totes les baules del sector forestal, des de la propietat forestal pública i privada, passant per organitzacions agràries, empreses de treballs forestals, indústria, i altres sectors com els consumidors, món acadèmic i universitari, grups ecologistes, entre d’altres.