CATFOREST: Producte Forestal Catalunya

Producte Forestal Catalunya és una iniciativa del sector forestal català amb la finalitat de permetre a prescriptors, consumidors i la societat en general, identificar els productes forestals dels boscos de Catalunya en el mercat, amb garantia de sostenibilitat (gestió forestal sostenible), proximitat (origen català-boscos de Catalunya) i qualitat (estàndards de qualitat).

CATFOREST, marca de garantia registrada per a la comercialització de producte forestal de Catalunya, aporta la garantia de proximitat i qualitat dels productes forestals a la sostenibilitat PEFC.

Coneix la nostra iniciativa CATFOREST