LLICÈNCIA OFICIAL D'ÚS MARCA PEFC

El logotip PEFC proporciona informació relacionada amb la procedència del producte forestal de boscos gestionats de manera sostenible i d'altres fonts no conflictives.

Un bon ús del logotip garanteix una transparent i correcta gestió, així com un major coneixement dels consumidors als productes certificats.

El logotip es pot utilitzar per a fusta o qualsevol matèria primera acreditada PEFC i els seus productes derivats sempre que s'hagi certificat la cadena de custòdia, és a dir quan es pot garantir que el producte compta amb matèria primera forestal certificada.

Una vegada acabat el procés de certificació se li concedeix a l'usuari el dret d'ús del logotip PEFC juntament amb un Número de registre propi i únic.

Per a obtenir més informació sobre l'ús del logotip PEFC empleni el formulari de contacte i el trucarem per a detallar-li qualsevol informació que sigui necessària.

DOCUMENTACIÓ

Documentació Normativa PEFC

Documentació normativa i procediments generals que regulen el funcionament de la certificació PEFC: