16/06/2022

PEFC Catalunya publica la seva memòria d’activitats del 2021

L'any 2021 ha estat un any de celebració per a PEFC Catalunya, atès que assolir el 20è aniversari de l'entitat. Després d'aquests anys el sector forestal es desenvolupa cap a una gestió sostenible dels boscos i una transició verda. L'impuls dels productes forestals i la revaloració dels boscos com a solució pel canvi climàtic és una realitat en la qual la certificació forestal ha de ser una eina fonamental.