14/06/2021

PEFC Catalunya fa una crida a la ciutadania a implicar-se activament en la campanya de prevenció d’incendis forestals.

El 15 de juny comença la prohibició de fer treballs forestals que generen restes vegetals tret que es disposi d’una autorització expressa.Tota la cadena de valor del sector forestal és perfectament conscient que tot i els darrers anys han estat favorables a Catalunya des del punt de vista de la poca superfície forestal afectada per incendis aquesta situació pot canviar en qüestió hores per un descuit o una negligència, pot desaparèixer una part important del patrimoni natural del país, provocant pèrdues milionàries tant per la propietat forestal com pel conjunt de la societat que es beneficia dels múltiples i valuosos serveis que n’ofereixen els boscos catalans.
07/06/2021

La gestió forestal sostenible és fonamental per a la millora dels hàbitats i la biodiversitat

La certificació forestal juga un paper fonamental en la conservació i el manteniment del territori, el foment de la biodiversitat, la mitigació del canvi climàtic, l'ocupació verda i el desenvolupament rural.La certificació forestal PEFC a Espanya compta amb 2.440.331 hectàrees de muntanya certificada gestionades de manera responsable per 43.727 silvicultors, propietaris i gestors forestals. Aquestes xifres suposen un increment net de 16.969 noves hectàrees i del 4,43% de silvicultors actius en el primer quadrimestre de 2021, reflectint així l'efectivitat de la certificació per al foment del valor afegit que suposa la gestió activa i aprofitament sostenible dels boscos.
31/05/2021

PEFC Espanya publica la memòria d’activitats 2020

2020 ha estat un any incert marcat per la situació excepcional de pandèmia i que ha suposat una obligada adaptació a les condicions i restriccions sanitàries causades per la Covid-19. No obstant això, la resiliència de tots els agents de les diferents baules de la cadena de valor forestal ha estat extraordinària i imprescindible per a continuar creant un món més sostenible i equilibrat en termes socials, econòmics i mediambientals i, per això, en aquesta Memòria ressaltem la seva labor per a continuar creixent tots en sostenibilitat.