Prevenir per no lamentar: Incendis forestals

21 agost 2023
El nou Reglament contra la Desforestació (EUDR) i el seu impacte en els productes certificats PEFC
28/07/2023
Més boscos, menys aigua
30/08/2023

Cap país del món es lliura del perill dels incendis forestals, on grans masses d'arbres queden incinerats, arrasant amb la vida que allotgen aquests boscos, un desastre mediambiental a curt, mitjà i llarg termini.

 

RISC DURANT TOT L'ANY

Encara que se sol pensar que l'amenaça dels incendis forestals se cenyeix als mesos més calorosos de l'any (i la seva incidència més gran sí que està en aquestes dates), cal tenir en compte que hi ha el risc que es produeixin durant totes les èpoques del any.

És per això que les administracions (de diversos àmbits) fan recordatoris, especialment a mesura que s'acosta l'època de més calor, que cal extremar les precaucions.

 

"La xifra més recent, la del 2022 , diu que hi va haver un total de 643 incendis en zones verdes, cosa que deixa un balanç d' 1,7 incendis forestals al dia a Catalunya."

EFECTES DIRECTES I INDIRECTES

Les conseqüències d'aquests focs es poden dividir en dos grans blocs: els efectes directes i els efectes indirectes. El més visible i evident per a tothom és la pèrdua de biodiversitat (tant de les espècies de vegetació com d'animals) i la degradació del sòl, a més de la possible destrucció de cases o infraestructures que hi hagi en aquestes zones.

A més, cal considerar també els efectes indirectes, que pot ser que no siguin tan visibles. Alguns d'aquests són l' erosió del sòl i la contaminació de l'aigua, com les més alarmants, encara que també hi podria haver lliscaments de terra.

 

1,7 INCENDIS FORESTALS AL DIA A CATALUNYA EL 2022

Que són un risc es demostra observant les dades. L'Idescat, per exemple, publica l'acumulat, any per any, dels focs a zones forestals a què es van haver d'enfrontar els Bombers de la Generalitat durant l'any passat.

La xifra més recent, la del 2022 , diu que hi va haver un total de 643 incendis en zones verdes, cosa que deixa un balanç d' 1,7 incendis forestals al dia a Catalunya.

Una bona part, 257, segons les dades de la Generalitat, es deuen a negligències . Una xifra una mica menor (126) són els que van ser provocats , mentre que 87 més es van originar per causes naturals.

Els 643 del 2022 confirmen una tendència a l'alça dels últims anys (amb l'excepció del 2020, l'any amb més incidència de la pandèmia, quan se'n van registrar 289).

L' any més nefast dels mostrats per l'Idescat és el 2005, quan es van assolir els 896 .

PER QUÈ PASSAN TAN SOVINT A ESPANYA?

Una pregunta que cal fer és per què és tan habitual que es donin a Espanya ; actualment, hi ha actiu un gran incendi forestal a Tenerife .

Un possible resposta a la qüestió seria l' èxode rural massiu viscut des de mitjans del segle XX . I és que els experts consideren un error centrar els esforços en l'extinció en comptes de la prevenció .

"Foc hi haurà sempre i com més arbres tinguem, més risc hi haurà. L'abandonament del camp per falta de rendibilitat ha fet que es recuperin molts boscos", va assegurar el president de l'organització de certificació forestal PEFC-Internacional i degà del Col·legi de Enginyers de Montes, Eduardo Rojas.

Les dades més recents (del dilluns passat 14 d'agost), no obstant, diuen que entre el gener i el juliol d'aquest 2023, el foc ha cremat 63.802,52 hectàrees de superfície a Espanya, gairebé 100.000 menys que en el mateix període del 2022, segons dades del Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic.