El nou Reglament contra la Desforestació (EUDR) i el seu impacte en els productes certificats PEFC

28 juliol 2023
Paisatge d'arbres i boscos
Els certificats PEFC emesos segons l’estàndard anterior a 2013 aviat deixaran de ser vàlids
24/07/2023
Prevenir per no lamentar: Incendis forestals
21/08/2023

El recentment publicat Reglament de la Unió Europea contra la Desforestació (EUDR) té com a objectiu minimitzar la contribució de la Unió Europea a la desforestació i degradació forestal mundial, així com promoure pràctiques sostenibles en les cadenes de subministrament.

El passat 9 de juny es va publicar en el Diari Oficial de la UE el Reglament (UE) 2023/1115 de 31 de maig de 2023, relatiu a la comercialització en el mercat de la Unió i a l'exportació des de la Unió de determinades matèries primeres i productes associats a la desforestació i la degradació forestal i pel qual es deroga el Reglament (UE) n. 995/2010 (EUTR). Ha entrat en vigor el 29 de juny de 2023 i serà aplicable als 18 mesos (30 de desembre de 2024) per a grans empreses i als 24 mesos (30 de juny de 2025) per a pimes i micropimes.

El Reglament de la UE relatiu a la fusta (EUTR) quedarà derogat a partir del 30 de desembre de 2024 i s'establirà una exempció per a la fusta i els productes derivats produïts abans del 29 de juny de 2023 i comercialitzats a partir del 30 de desembre de 2024.

El EUDR amplia el llistat de productes d'origen forestal, que estaven afectats pel EUTR, en incorporar nous productes com a seients de fusta, llibres impresos o carbó vegetal. Aquest Reglament ha inclòs, inicialment, 7 productes bàsics dins del seu abast: soia, carn de boví, oli de palma, fusta, cacau, cafè i cautxú i els seus derivats. En aquest sentit, les empreses que produeixin i comercialitzin aquests productes hauran de complir obligacions en matèria de diligència deguda per a garantir que els productes no provinguin d'àrees desforestades il·legalment o que hagin produït degradació forestal.

En el EUDR, igual que en el EUTR, es reconeix com a bona pràctica als sistemes de certificació voluntària com PEFC, permetent utilitzar-se en el procediment de l'avaluació del risc dels subministraments.

El Sistema de Certificació PEFC ofereix garanties que les muntanyes certificades PEFC a nivell global no sols compleixen la legislació d'aplicació i no tenen risc de degradació, sinó que la seva gestió és sostenible sobre la base d'un ampli llistat d'exigents criteris.

En relació a la normativa de cadena de custòdia, PEFC ha iniciat l'anàlisi d'aquest Reglament per a identificar si és necessari incorporar nous requisits al Sistema de Diligència Deguda que les empreses certificades ja tenen implantat, amb la finalitat de garantir l'absolut compliment de la legislació i facilitar la transferència de la informació necessària en la cadena de valor.

Un dels elements clau d'aquest Reglament és l'obligació de conèixer la geolocalització de les parcel·les de les quals procedeixen les matèries primeres. En aquesta línia, PEFC España està revisant, mitjançant el projecte GO BOSCOS 3.0, la Plataforma de Registre de Superfície Certificada i la millora del cercador públic de muntanyes certificades per a facilitar la identificació de les muntanyes certificades i a les empreses responsables que garanteixen l'origen legal i sostenible de les matèries primeres.

"En el EUDR, igual que en el EUTR, es reconeix com a bona pràctica als sistemes de certificació voluntària com PEFC, permetent utilitzar-se en el procediment de l'avaluació del risc dels subministraments."

PEFC està format per una àmplia xarxa de sistemes de certificació i socis locals a tot el món, la qual cosa facilita la implementació del sistema de diligència deguda i la identificació de riscos associats amb la desforestació assegurant el compliment del EUDR.

En aquest enllaç podràs veure el webinar organitzat per PEFC i amfori, amb la col·laboració del Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic, en el qual es detallen els nous avanços, abastos i implicacions del Reglament de Desforestació de la UE, així com el llistat actualitzat de preguntes i respostes sobre l'aplicació del EUDR.