10/05/2021

S’amplia el període de transició de les normes PEFC de 2020 vinculades a la Cadena de Custòdia

S'amplia el període de transició de les normes PEFC de 2020 vinculades a la Cadena de Custòdia. Les entitats de certificació ja poden obtenir l'acreditació enfront de les normes PEFC de 2020 de Cadena de Custòdia i Ús de Marques. Per a flexibilitzar aquest procés, PEFC Internacional ha ampliat el període de transició d'aquestes normes sis mesos més, per la qual cosa fins al 14 d'agost de 2022 serà possible continuar fent les auditories enfront de la norma de l'any 2013 i, a partir d'aquesta data, totes les auditories s'hauran de fer front al nou paquet de normes de 2020. Un any després, el 14 d'agost de 2023, tots els certificats hauran d'haver-se actualitzat per a referir-se a les normes de 2020.
03/05/2021

El Centre de la Propietat Forestal de Catalunya publica ajuts per a la Gestió Forestal Sostenible.

El Centre de la Propietat Forestal ha publicat durant el mes d’Abril un total de cinc convocatòries d’ajudes per al foment de la Gestió Forestal Sostenible, amb un import total de 4,23M€. Les ajudes van destinades directament a la propietat forestal privada per tal de millorar l’estat dels boscos catalans i abasten diverses actuacions, com la millora de la xarxa viària per a la gestió dels boscos i actuacions silvícoles, subvencions per a la contractació d’assegurances forestals, ajusts a la recuperació del potencial forestal, ajuts per a la reforestació, ajuts per a la producció de tòfona, així com ajuts per a la redacció i revisió d’instruments de planificació forestal.
26/04/2021

Llibres de boscos sostenibles per aconseguir una bioeconomia en el sector editorial.

Amb motiu de la Diada de Sant Jordi i del Dia Internacional del Llibre, PEFC vol reconèixer la implicació i la labor constant d'un sector editorial que ha mantingut i preservat les tradicions i l'ús de materials d'origen sostenible, malgrat el desenvolupament de la digitalització en un any de pandèmia. Així, boscos, llibres i responsabilitat han estat la resposta enfront del canvi de paradigma editorial i han suposat la solució per a aconseguir una manera de consum conscient amb un impacte ambiental positiu.