10/01/2023

La Marca de garantia Catforest reforma la seva pàgina web

CATFOREST és una iniciativa del sector forestal català amb la finalitat de permetre a prescriptors, consumidors i la societat en general, identificar els productes forestals dels boscos de Catalunya en el mercat, amb garantia de sostenibilitat (gestió forestal sostenible), proximitat (Origen català-Boscos de Catalunya) i qualitat (estàndards de qualitat).Mitjançant l’Associació Catalana Promotora de la Certificació Forestal (ACPCF) més endavant PEFC CATALUNYA, titular de la marca, impulsa la creació de la Marca de Garantia CATFOREST on inicialment acull els següents productes forestals: fusta estructural, fusta serrada, estella, pèl·let, llenya i briquetes.La representativitat i l’experiència en la certificació forestal posicionen a l’ACPCF com el millor punt de trobada del sector per a la creació d’aquesta Marca, ja que està representada per totes les baules del sector forestal, des de la propietat forestal pública i privada, passant per organitzacions agràries, empreses de treballs forestals, indústria, i altres sectors com els consumidors, món acadèmic i universitari, grups ecologistes, entre d’altres.
02/01/2023

Recompenses per reciclar: de reforestar un bosc a donar aliments

¿Qui no vol revertir el canvi climàtic? Resultaria molt difícil trobar algú que no volgués pertànyer a una societat sostenible que habita en un planeta sa. Tanmateix, arribar a aquest equilibri és una tasca complexa, i que requereix passos i accions no només per conscienciar cada individu, sinó per comprometre’l. Per això, Ecoembes, l’organització que gestiona el reciclatge d’envasos a Espanya, ha creat RECICLOS, un sistema de reciclatge amb què incentivar aquelles persones que reciclen a través de recompenses socials i ambientals.RECICLOS és un sistema de devolució i recompensa que funciona de manera molt simple: cada ciutadà es descarrega l’‘app’ gratuïta RECICLOS. A casa ha d’escanejar el codi de barres de cada llauna o ampolla de plàstic de begudes que volen reciclar abans de tirar-la al cubell i, una vegada al carrer, diposita aquesta bossa d’envasos al contenidor groc i escanegen el codi QR que hi ha al contenidor. A més dels contenidors grocs normals, des del 2021 hi ha contenidors grocs intel·ligents a Sant Boi i Castelló.
27/12/2022

L’ecoedició, la minimització de l’impacte ambiental dels llibres en paper

L’ecoedició és una pràctica innovadora per al sector editorial basada en el càlcul, la minimització i la comunicació de l’impacte ambiental dels llibres en paper. Un exemple: l’any 2021, Pol·len edicions van publicar 14 títols diferents dels quals es van imprimir en 13.000 exemplars. En total van emetre a l’atmosfera 15 tones de CO2. 15 tones són moltes, però per tenir unes dades comparatives, seria la mateixa quantitat que emetem si utilitzem Google durant 8 hores, o si enviem 300.000 correus electrònics amb un adjunt.