28/06/2021

PEFC pot ajudar al compliment de la propera Llei contra l’embalatge de plàstic dels aliments.

21/06/2021

PEFC anuncia las fotografías ganadoras del concurso “Cuidamos los bosques”

14/06/2021

PEFC Catalunya fa una crida a la ciutadania a implicar-se activament en la campanya de prevenció d’incendis forestals.

El 15 de juny comença la prohibició de fer treballs forestals que generen restes vegetals tret que es disposi d’una autorització expressa.Tota la cadena de valor del sector forestal és perfectament conscient que tot i els darrers anys han estat favorables a Catalunya des del punt de vista de la poca superfície forestal afectada per incendis aquesta situació pot canviar en qüestió hores per un descuit o una negligència, pot desaparèixer una part important del patrimoni natural del país, provocant pèrdues milionàries tant per la propietat forestal com pel conjunt de la societat que es beneficia dels múltiples i valuosos serveis que n’ofereixen els boscos catalans.