Ecoedició: Compte amb les marques blanques i segells no verificats

12 febrer 2024
PEFC Catalunya celebra sorteig del llibre ‘El bosc a la taula’ amb premis exquisits i compromís ambiental
05/02/2024
Bosc sequera
La sequera fa preveure la campanya d’incendis més complicada dels últims 30 anys
19/02/2024

Les úniques certificacions sobre la sostenibilitat dels productes forestals que tenen criteris ambientals en el món i que comparteixen el 98% dels boscos certificats són PEFC i FSC.

El món editorial s'està bolcant cap a l'ecoedició. La responsabilitat dels editors en la sostenibilitat dels llibres és ja una realitat, però ja fa molt temps també ho ha sigut la de la indústria de la fabricació del paper, els impressors i la indústria gràfica. És veritat que el concepte d'ecoedició amplia els marges del concepte de sostenibilitat amb el tema d'ús de tintes, petjada de carboni, economia circular d'impressió, però cal no oblidar que el 99% d'un llibre és paper i cartó, és a dir, un producte d'origen forestal.

"Cal ara, que les editorials assumeixin la responsabilitat per tal de garantir que el llibre sigui sostenible, i no es despistin de la seva responsabilitat mitjançant la invenció d'altres segells sota el paraigua de "l'ecoedició"."


La indústria del paper, en els últims anys, ha fet molts esforços per tal d'implementar mesures de sostenibilitat molt més enllà del greenwashing. Així, segons la Memòria de Sosteniblitat d'ASPAPEL, l'Associació Espanyola de Fabricants de Pasta, Paper i Cartó, el 94% de la procedència de la fusta per a la producció del paper és d'àmbit estatal. D'aquesta manera es generen 4.561 llocs de treball directes i uns 14.279 indirectes.
En tant a la certificació forestal, el 100% de les fàbriques de cel·lulosa estan certificades, el 63% de les fàbriques de paper, fet que suposa la posada en el mercat espanyol d'un 77% de paper certificat.

A partir d'aquí la memòria explica altres aspectes a tenir en compte, com per exemple, la descarbonització industrial, la innovació amb productes bicirculars baixos en carboni, així com el reciclatge de qualitat. Per altra banda, i en relació amb la certificació dels boscos sota criteris ambientals, econòmics i socials, a escala espanyola, PEFC compta amb 2.689.271 hectàrees de bosc certificat, de les quals 280.419 són catalanes, i FSC, 361.045 ha. en tota Espanya.


Cal explicar l'esforç que fa la propietat forestal, pública i privada, per certificar aquests boscos, perquè en el procés de certificació, i aquesta és la fortalesa dels sistemes, entren en joc diversos actors, com són les entitats de certificació, que són terceres parts independents tant per a PEFC com per a FSC. Aquests estàndards de certificació contenen uns criteris molt exigents, i per sobre de la legislació, pel que fa a la gestió forestal dels nostres boscos.

Una vegada tenim els boscos certificats, cal que les empreses en tota la cadena de transformació i subministrament, apostin pels sistemes de certificació, ja ho estan fent a l'inici de la cadena històricament els productors de paper, els impressors i la indústria gràfica. Cal ara, que les editorials, algunes poques estan certificades, assumeixin la responsabilitat per tal de garantir que el llibre sigui sostenible, i no es despistin de la seva responsabilitat mitjançant la invenció d'altres segells sota el paraigua de "l'ecoedició". Aquests altres segells que no estan verificats per terceres parts independents no són reconeguts per les administracions i no són vàlids a l'hora de dotar subvencions al sector editorial. En aquest sentit, per exemple, la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya, reconeix en el seu contracte marc per a les licitacions del paper, l'ús de paper certificat PEFC i FSC. També ho fa l'Ajuntament de Barcelona, juntament amb altres administracions.

A més a més, el passat 17 de gener, la Unió Europea va aprovar la nova directiva europea sobre el fals etiquetatge verd, el que s'anomena com a greenwashing. D'aquí a dos anys com a màxim entrarà en vigor i només s'acceptarà a la Unió etiquetes de sostenibilitat basades en sistemes de certificació oficials i validats per terceres parts independents.

En aquest sentit, només les certificacions com PEFC i FSC, reconegudes internacionalment, són les úniques que poden garantir un origen sostenible de la gestió forestal dels boscos i una garantia per als autors i els lectors del llibre d'un control de les fonts en la cadena de subministrament. S'han d'admetre altres certificats que englobin el paraigües de l'ecoedició? Sí, sense dubte, però no com a marques blanques, sense rigor tècnic o sense una validació per tercers del certificat.

Recordeu que el 99% del llibre continua sent paper, és a dir, produït en el bosc inicialment.