La gestió forestal sostenible és fonamental per a la millora dels hàbitats i la biodiversitat

7 juny 2021
PEFC Espanya publica la memòria d’activitats 2020
31/05/2021
PEFC Catalunya fa una crida a la ciutadania a implicar-se activament en la campanya de prevenció d’incendis forestals.
14/06/2021

La certificació forestal juga un paper fonamental en la conservació i el manteniment del territori, el foment de la biodiversitat, la mitigació del canvi climàtic, l'ocupació verda i el desenvolupament rural.

La certificació forestal PEFC a Espanya compta amb 2.440.331 hectàrees de muntanya certificada gestionades de manera responsable per 43.727 silvicultors, propietaris i gestors forestals. Aquestes xifres suposen un increment net de 16.969 noves hectàrees i del 4,43% de silvicultors actius en el primer quadrimestre de 2021, reflectint així l'efectivitat de la certificació per al foment del valor afegit que suposa la gestió activa i aprofitament sostenible dels boscos.

 La certificació forestal juga un paper fonamental en la conservació i el manteniment del territori, el foment de la biodiversitat, la mitigació del canvi climàtic, l'ocupació verda i el desenvolupament rural. Així mateix, el compromís de les empreses que ofereixen productes responsables i aposten per la certificació forestal PEFC va quedar reflectit en les dades ofertes per l'associació amb 1.569 empreses certificades en cadena de custòdia.

"La gestió forestal sostenible és fonamental per a la cura dels boscos i la millora de l'hàbitat i la seva biodiversitat."

Els membres de PEFC Espanya, entre els quals es troba la propietat forestal pública i privada, la indústria, associacions regionals, col·legis professionals, fundacions i centres tecnològics, entre altres, han donat a conèixer les seves perspectives, inquietuds, motivacions i línies d'acció per al sector forestal i la certificació PEFC, així com els reptes de futur. Es destaca el paper de la gestió forestal sostenible com a via cap a noves línies de finançament dirigides a la compensació d'emissions de carboni, una oportunitat per al territori, els gestors públics i els privats. Aconseguir afermar i regular la certificació forestal en el mercat de drets d'emissió, no sols mitjançant noves plantacions, sinó a través de l'aprofitament eficient dels recursos ja existents, és un altre pilar fonamental per a promoure una recuperació beneficiosa per a tots.

En aquest sentit, la valoració dels serveis ecosistèmics, la multifuncionalitat dels boscos i les activitats sociorecreatives són altres reptes per a la certificació forestal, així com conciliar els aspectes de conservació i ús sostenible de les masses forestals al nostre país.

Finalment, la gestió forestal sostenible és fonamental per a la cura dels boscos i la millora de l'hàbitat i la seva biodiversitat.

 

Font: PEFC Espanya