PEFC Catalunya publica una guia de compra responsable per a empreses.

12 juliol 2021
Els boscos PEFC t’esperen en el camí de Sant Jaume
05/07/2021
La moda es vesteix de bosc per a sumar-se a la campanya de PEFC “Fashions Change, Forest Stay”
19/07/2021

Cada vegada més productes porten diversos logotips i segells de garantia, però només hi ha un que realment importa si et preocupa el futur dels boscos.

El Logotip PEFC (Programa per a l'impuls de la CertificacióForestal), és la garantia que els productes que provenen dels boscos ho fan de fonts sostenibles, reciclades i controlades. PEFC treballa a tot el món, assegurant que la gestió forestal que es fa en els boscos compleix amb les normatives més exigents pel que fa a sostenibilitat i garantint que els boscos perdurin per a futures generacions. La fusta i la fibra produïda sota l'estàndard PEFC, són traçades de forma curosa al llarg de la cadena de subministrament, fins que es converteixen en una gran varietat de productes, com ara: paper d'imprimir, els sobres per a la correspondència, els gots de l'àrea de vènding o el mobiliari, entre altres.

Els productes amb el segell PEFC provenen de boscos amb la certificació PEFC, que significa que han estat gestionats de manera sostenible. Són boscos que han estat auditats per experts independents per tal d’assegurar que es gestionen segons estrictes normes internacionals.

"Els boscos acullen biodiversitat, protegeixen els sòls i l’aigua, contribueixen en la lluita contra el canvi climàtic, ajuden a generar ocupació i al desenvolupament rural, ens donen benestar i salut i ens ofereixen productes com la fusta, el paper, el suro, bolets i mel, entre altres."

La compra de productes amb el segell PEFC té un impacte directe sobre l’objectiu número 15 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU, que diu literalment “gestionar els boscos de manera sostenible”, entre altres, per evitar la degradació dels sòls i aturar la pèrdua de biodiversitat.

Comprar productes amb la certificació PEFC fa que la vostra empresa sigui més sostenible. Amb el segell PEFC, la  distingim la vostra empresa com a responsable, i ho fem pensant en les persones.

Els boscos acullen biodiversitat, protegeixen els sòls i l’aigua, contribueixen en la lluita contra el canvi climàtic, ajuden a generar ocupació i al desenvolupament rural, ens donen benestar i salut i ens ofereixen productes com la fusta, el paper, el suro, bolets i mel, entre altres.

Com fer una compra responsable PEFC? 

Per tal d’assegurar que els productes que compres estan certificats PEFC, demana-li al teu proveïdor una còpia del seu certificat de Cadena de Custòdia PEFC en vigor. Així mateix, a la factura o a l’albarà dels productes que compris haurà d’aparèixer el % certificat PEFC en la descripció del producte.

Únicament aquells productes que contenen més d’un 70% de material certificat PEFC es poden etiquetar amb el segell PEFC.

Descarrega’t la guia aquí: Triptic Compra sostenible_PEFC CAT