La certificació forestal PEFC es posiciona en 2021 com a eina clau per a la transició verda

7 febrer 2022
Fira de l’Energia i la Construcció Sostenible 2022 (FECS)
01/02/2022
Publiquem la memòria de sostenibilitat de l’acte del vintè aniversari de PEFC Catalunya.
28/02/2022

Més de 56.700 noves hectàrees, 7.190 silvicultors i 103 empreses s'han adherit al sistema de certificació forestal PEFC en una clara aposta per la sostenibilitat forestal.

2021 ha estat un any en què el sector forestal ha estat reconegut com a estratègic per a la recuperació verda en el marc polític nacional i internacional. L'important paper d'aquest sector en la bioeconomia i el desenvolupament sostenible ha servit per a posicionar la certificació forestal com a dinamitzadora de les bones pràctiques, a més de servir com a eina clau per a combatre la desforestació i mitigar el canvi climàtic.

A Espanya, el sistema de certificació forestal PEFC ha registrat a tancament de 2021 un total de 2.480.042 hectàrees certificades gestionades per 49.060 silvicultors i propietaris forestals compromesos amb la gestió sostenible de les muntanyes. Aquestes xifres suposen un increment percentual net del 2,3% i del 17,2%, respectivament, representant així percentatges que ascendeixen gradualment cada any. El creixement més gran net anual de superfície certificada PEFC s'ha donat en les comunitats autònomes de Castella i Lleó (33.827 ha), Galícia (32.608 ha), Aragó (14.361 ha) i Catalunya (10.463 ha). Així, a tancament de 2021, Castella i Lleó (792.264), Navarra (307.058), Galícia (289.423) i Catalunya (277.055) són les comunitats autònomes amb major superfície certificada PEFC. Quant als nous silvicultors adherits al sistema, els augments nets més destacats respecte a l'anualitat anterior se situen en les comunitats autònomes de Galícia (6.533), Astúries, (384), Euskadi (178) i Catalunya (103). Aquests increments revelen l'interès per la gestió sostenible i assenyalen a PEFC com a líder en certificació forestal en el territori, comptant ja amb el 96% de la superfície total nacional certificada.

2021 ha estat un any en què el sector forestal ha estat reconegut com a estratègic per a la recuperació verda en el marc polític nacional i internacional.

La superfície certificada PEFC es troba registrada a temps real en una plataforma en línia que nodreix al cercador de superfícies certificades i al cercador de certificats de Gestió Forestal Sostenible allotjats en la web de PEFC Espanya.

Els gestors i propietaris forestals incorporen al Sistema PEFC les seves muntanyes a través de l'adhesió a entitats que sol·liciten i gestionen els diferents certificats de Gestió Forestal Sostenible. Les diferents modalitats de certificació del Sistema PEFC permeten als silvicultors agrupar-se de manera senzilla, eficaç i controlada en 38 certificats de Gestió Forestal Sostenible concedits per una de les 3 entitats de certificació acreditades per a això: AENOR, BVC i GFA, sent una manera de garantir la gestió sostenible de les seves muntanyes. PEFC facilita l'accés a la certificació als propietaris de petites superfícies i s'encarrega d'assessorar-los i guiar-los en els procediments perquè puguin adquirir-la. D'aquesta manera, adaptant-se a la realitat dels territoris i la seva gestió, els certificats PEFC es divideixen en 21 certificats de grup, 9 certificats individuals i 8 regionals. La tipologia de propietat es manté en 2021 igual que en anys anteriors, corresponent el 65% de la superfície a una gestió pública i el 35% a una gestió privada. Cal destacar que aquests percentatges varien significativament entre les diferents Comunitats Autònomes, ressaltant Castella i Lleó amb major percentatge de superfície pública certificada i Galícia com el territori amb major percentatge de superfície de gestió privada.

El 2021 ha estat un període en el qual l'aposta per la traçabilitat, la transparència i, especialment, la protecció dels drets dels treballadors s'ha posat en rellevància, demostrat a través de regulacions europees i propostes com els productes lliures de desforestació. Això ha comportat l'adopció de sistemes de verificació, com la certificació de cadena de custòdia PEFC, que avala les bones pràctiques al llarg de tota la cadena de valor. A més, en el marc d'una tendència a la circularitat i a la transició verda, les empreses han apostat per implantar la certificació per a liderar el canvi cap a la sostenibilitat. Aquest context ha permès tancar 2021 amb un total de 1.646 empreses certificades, la qual cosa implica un creixement net del 6,7%, més d'un punt percentual en relació amb el creixement dels anys anteriors. Les Comunitats Autònomes en les quals s'han certificat major nombre de noves empreses són Catalunya (28), Murcia (17), la Comunitat Valenciana (11) i Madrid (10). Així, les Comunitats Autònomes que comprenen major nombre d'empreses certificades són Galícia, Catalunya, Euskadi i Madrid amb un total de 450, 257, 145 i 133 empreses certificades, respectivament.

Les empreses certificades i els productes amb certificació PEFC poden trobar-se en el cercador corresponent allotjat en la web de PEFC Espanya.

Respecte als sectors que major nombre d'altes han registrat al llarg de 2021 destaquen els serradors i romanents (54), les empreses de les arts gràfiques (20) i els americanistes (17). No obstant això, percentualment, els majors creixements s'han registrat en els productes no fusters com a ibèrics, en el sector del suro i en els americanistes, augmentant, aproximadament, en un terç la seva presència en la distribució sectorial de les empreses certificades PEFC a Espanya. D'aquesta manera, el sector amb major nombre d'empreses certificades és el que aglutina serrades i romanents (573), fusta i construcció (506) i gràfiques i pasta i paper (406). L'esforç de tots aquests sectors ha suposat que el volum de negoci generat en 2021 de les empreses PEFC ascendeixi a més de 14.400.000 milions d'euros, el pes més gran dels quals recau en les comunitats autònomes de Catalunya, Galícia i Aragó. Més del 40% d'aquesta xifra correspon al sector de la pasta i del paper i el 25% a la fusta i construcció, per la qual cosa són sectors estratègics per a la certificació forestal.

El compromís de tota la cadena de valor forestal és constant i són cada vegada més les empreses i persones que aposten per solucions que respecten els aspectes econòmics, ambientals i socials.

Font: PEFC Espanya