La Marca de garantia Catforest reforma la seva pàgina web

10 gener 2023
Recompenses per reciclar: de reforestar un bosc a donar aliments
02/01/2023
L’edifici “Passeig Mallorca 15” guanya el premi a “Millor ús de fusta certificada PEFC” en el prestigiós World Arquitecture Festival
16/01/2023

Saps què és Catforest?

CATFOREST és una iniciativa del sector forestal català amb la finalitat de permetre a prescriptors, consumidors i la societat en general, identificar els productes forestals dels boscos de Catalunya en el mercat, amb garantia de sostenibilitat (gestió forestal sostenible), proximitat (Origen català-Boscos de Catalunya) i qualitat (estàndards de qualitat).

Mitjançant l’Associació Catalana Promotora de la Certificació Forestal (ACPCF) més endavant PEFC CATALUNYA, titular de la marca, impulsa la creació de la Marca de Garantia CATFOREST on inicialment acull els següents productes forestals: fusta estructural, fusta serrada, estella, pèl·let, llenya i briquetes.

La representativitat i l’experiència en la certificació forestal posicionen a l’ACPCF com el millor punt de trobada del sector per a la creació d’aquesta Marca, ja que està representada per totes les baules del sector forestal, des de la propietat forestal pública i privada, passant per organitzacions agràries, empreses de treballs forestals, indústria, i altres sectors com els consumidors, món acadèmic i universitari, grups ecologistes, entre d’altres.

Aquesta Marca neix amb la credibilitat que li dona la necessitat de disposar d’un Certificat de Gestió Forestal Sostenible i de Cadena de Custòdia per part d’una tercera part independent. Per tal que CATFOREST-producte forestal Catalunya pugui ser finalment utilitzat com a identificació dels productes.

"Estem potenciant l'ús de la fusta en el nostre sector, els clients ens pregunten si augmentar el consum de fusta suposarà una desforestació. La resposta és que la garantia està en una cadena de custòdia com PEFC o CATFOREST." - Joan Soler Fraile, direcció tècnica de Bruc Jardí

Quins són els beneficis d’aquesta identificació?

Valor. Aporten un valor afegit a uns productes ja de per sí sostenibles i renovables.

RSC. Les empreses i comercialitzadores locals poden augmentar la seva competitivitat en el mercat local de proximitat i millorar la seva Responsabilitat Social Corporativa (RSC), potenciant els circuits curts de baixa petjada de carboni.

Revaloració. Els productes forestals locals poden, en definitiva, veure’s revaloritzats, facilitant la gestió forestal necessària.

 

Em puc subscriure?

La marca CATFOREST, permet acollir a persones físiques o jurídiques, sempre i quan compleixin amb els requeriments que fixa el Reglament de la marca de garantia.

Qui pot utilitzar la marca?

Poden utilitzar la marca CATFOREST:

  • Propietaris/àries forestals
  • Empreses d’aprofitament forestal
  • Empreses transformadores i/o envasadores de productes forestals
  • Empreses comercialitzadores de productes d’origen forestal
  • Entitats responsables col·laboradores públiques i/o privades que vulguin fer un ús divulgatiu de la marca

Quins requisits s’han de complir?

Un cop signada la sol·licitud, s’enviarà a la seu de l’ACPCF, per tal que aquesta emeti la Resolució, un cop s’hagi comprovat els requisits exigibles amb la finalitat d’obtenir el Certificat de Llicència d’Ús de la Marca CATFOREST.

 

La nova reforma web

Avui, l’equip de PEFC Catalunya inaugurem la nova reforma web de CATFOREST, una actualització que ens aporta una eina més intuïtiva, esclaridora, moderna, visual... Tot un seguit de canvis i evolucions que s’han fet amb l’objectiu de facilitar la informació i la subscripció -totalment gratuïta- de totes aquelles persones que siguin propietàries forestals, empreses d’aprofitament forestal, empreses transformadores i/o envasadores de productes forestals, empreses comercialitzadores de productes d’origen forestal i entitats responsables col·laboradores públiques i/o privades que vulguin fer un ús divulgatiu de la marca.

 

Fes un ull a la pàgina web de CATFOREST actualitzada i millorada!