Fins el 15 d’octubre ja no es pot encendre foc en terreny forestal

20 març 2023
Entrevistem les ADF de l’Alt Maresme
14/03/2023
Portada Memoria con árboles de fondo un bosque verde de Catalunya
PEFC Catalunya publica la Memòria anual 2022
27/03/2023

Des del 15 de març i fins al 15 d’octubre ja no es pot encendre foc en terreny forestal. Amb l’entrada de la primavera i en absència de pluges importants, les condicions favorables al foc s’incrementen i el nombre d’incendis podria continuar sent superior a la mitjana de l’època principalment durant els episodis de vent.

La situació de sequera és molt alta per a l'època de l'any i, en moltes zones, fins i tot superiors a les de fa un any. Aquesta situació agreuja l'estat de la vegetació i la fa més susceptible als incendis. Així, les àrees arbrades de la meitat nord del país, tradicionalment fora del radar dels incendis en aquesta època, també podrien patir dies d'elevat perill d'incendi.

Segons el departament, si la sequera continua, ha d'esperar-se una campanya d'incendis molt complicada. Aquest increment en nombre d'incendis podria produir-se, fins i tot, en zones d'interior i en les àrees pirinenques, zones amb poca tradició d'incendis en aquesta època. Històricament, les zones del país més castigades pels incendis durant la primavera són les del litoral i prelitoral sud (des del Montsià al Garraf i des de la Terra Alta al Penedès) i l'Empordà.

"Des del passat 1 de gener hi ha hagut a Catalunya 150 incendis forestals, en la mateixa època, l'any passat s'havien produït 58"

 

No es pot fer foc sense autorització

Aquesta prohibició té com a objectiu establir una sèrie de mesures per prevenir els incendis forestals.

La norma regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d’espècies arbòries, i en la franja de 500 metres que els envolta no es pot encendre foc sigui quina en sigui la finalitat.

 

  • No es poden cremar restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals sense una autorització expressa.
  • No es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura.
  • Dins de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires.
  • També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l’inici d’un foc; llançar coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Per a fer qualsevol activitat que pugui comportar un risc d'incendi forestal, cal demanar prèviament autorització al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, autoritat que en cas que ho consideri pertinent, autoritzarà de manera extraordinària el treball o activitat.

Des del passat 1 de gener hi ha hagut a Catalunya 150 incendis forestals. El major va ser a Roses (Alt Empordà) el 21 de febrer i va cremar 377,14 hectàrees totals, pràcticament totes dins del Parc Natural del Cap de Creus. En la mateixa època, l'any passat s'havien produït 58, que van cremar 34 hectàrees. I en el 2020 va haver-hi 42 incendis amb 15 hectàrees cremades.

 

Per llegir més informació podeu entrar a la pàgina web de la Generalitat, i a la pàgina web de Monterrassa!