Millora de la biodiversitat dels boscos a través de la gestió forestal

16 octubre 2023
Un estudi mostra que la gestió forestal protegeix els boscos de les sequeres
10/10/2023
Extracció de sàlvia per produir cautxú
Cautxú sostenible PEFC
23/10/2023

La iniciativa Life Biorgest, de millora de la biodiversitat als boscos mediterranis a través de la gestió forestal, ha finalitzat aquest setembre. Després de cinc anys de projecte, s’han realitzat desenes d’actuacions en més de 200 hectàrees demostratives de Catalunya i Occitània, per posar a prova la capacitat dels boscos d’incrementar la seva biodiversitat. Un cop acabat el projecte, s’ha assolit un consens en temes complexos com valorar la biodiversitat potencial d’un bosc així com en les pràctiques i treballs a dur a terme per millorar-la i els incentius per facilitar que els titulars dels terrenys hi inverteixin.

L’efecte d’aquestes actuacions i l’anàlisi de 185 inventaris ha permès determinar que els treballs forestals que s’han dut a terme no afecten negativament a la biodiversitat. Per contra, les pràctiques incorporades tindran un efecte directe sobre l’increment d’alguns grups d’organismes bioindicadors del bon estat de salut del boscos, com ratpenats o insectes saproxílics que viuen a les cavitats dels arbres i ocells grimpadors, entre d’altres, així com plantes i fongs.

Per a mesurar aquests paràmetres, els impulsors del projecte han desenvolupat una eina pròpia que avalua la capacitat que tenen els boscos per acollir diferents espècies de plantes, animals i fongs. Es tracta de l’Índex de Biodiversitat Potencial (IBP), un instrument dissenyat per a facilitar la integració de criteris de conservació de la biodiversitat en la gestió dels boscos. Aquesta eina és fruit d’anys de treball entre científics i experts del món de la gestió forestal. Una de les seves virtuts és que està pensada per ser utilitzada per persones no expertes en coneixements naturalístics.

"Les conclusions del projecte posen el focus en l’impacte positiu de la biodiversitat en l’adaptació del bosc al canvi climàtic i el rol dels boscos madurs en la conservació d’aquesta biodiversitat"

El canvi climàtic, principals amenaça del bosc

Els resultats finals del Life Biorgest s’han presentat en una jornada celebrada a l’Institut d’Estudis Catalans, on s’ha exposat que els efectes del canvi climàtic son una de les principals amenaces per a la conservació dels boscos. I que la gestió forestal sostenible, integrant pràctiques conservació de la biodiversitat, és una de les millors eines per fer-hi front.

Per altra banda, tenint en compte que a Catalunya el 80% de la superfície forestal és de propietat privada, els silvicultors son una figura clau per aquest objectiu de conservació. En aquesta línia, el projecte també ha servit per evidenciar que cal seguir facilitant consensos entre els silvicultors i els professionals forestals.

Les conclusions del projecte també posen el focus en l’impacte positiu de la biodiversitat en l’adaptació del bosc al canvi climàtic i el rol dels boscos madurs en la conservació d’aquesta biodiversitat.

Impacte socioeconòmic molt positiu

En paral·lel, s’ha presentat l’informe d’avaluació socioeconòmica del projecte, que conclou que la implementació del Life Biorgest ha suposat la contractació de 68 persones i ha comptat amb la participació de 623 persones a les seves 15 sessions formatives realitzades sobre terreny. També destaca l’impacte tècnic i científic, ja que al llarg del projecte s’han publicat quaranta articles. Cal destacar que els resultats del Life Biorgest han permès establir les bases sobre la millor manera d’incentivar i fomentar la silvicultura integrativa, amb la publicació d’ajuts a la propietat forestal, i també han contribuït a l’establiment de propostes per un canvi en les directrius de gestió per l’ordenació de les forests de Catalunya.

Amb les accions dutes a terme al llarg dels 5 anys de Life Biorgest, s’ha assolit l’objectiu principal del projecte, que és reforçar el paper de la propietat forestal com un actiu per a la conservació i millora de la biodiversitat.

El Life Biorgest ha estat coordinat pel Consorci Forestal de Catalunya i ha comptat amb la participació del Centre de la Propietat Forestal (CPF), el CREAF, el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), la Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) i el Centre National de la Propriété Forestière (CNPF), a França. El projecte ha estat cofinançat pel programa Life de la Unió Europea, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona .