Nova empresa certificada PEFC: Papstar

28 setembre 2021
PEFC porta la seva campanya Fashions Change, Forests Stay en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid
20/09/2021
PEFC rep el premi “Fomenta la Bioenergia 2021” concedit per Avebiom en Expobiomasa
05/10/2021

Papstar suma a la seva trajectòria i compromís per la sostenibilitat la certificació PEFC.

Va ser fundada en 1979 com una fàbrica de cartó fins a convertir-se en una companyia especialitzada en la distribució de productes d'un sol ús, dirigits a l'hostaleria i festes. Actualment, distribueixen els seus productes en tota Europa.

Amb la seva seu a Espanya a la ciutat de Tarragona, ofereixen vaixella i articles d'un sol ús fabricats amb matèries primeres renovables, coberteria i pinchos decoratius de fusta, productes de cartó de fibra fresca, plats i bols de canya de sucre, plats i bols de fulla de palmera, entre altres.

"La fusta utilitzada per a fabricar la pasta de cel·lulosa o el paper tissú prové de la silvicultura sostenible i el procés de producció es realitza amb baixes emissions a fi de protegir la salut i el medi ambient."

Des de la seva fundació, PAPSTAR fabrica plats i gots de cartó amb matèries primeres renovables. Sostenen en el seu model de negoci que, per a actuar de manera responsable en benefici de la societat cal conjugar els objectius econòmics amb idees i fets basats en valors socials i ecològics. Aquest objectiu, consistent a harmonitzar la perspectiva ecològica i econòmica, forma part integrant de la cultura corporativa de PAPSTAR i està fermament arrelat en l'activitat diària de l'empresa. Aquest plantejament sostenible es materialitza tant en la fabricació de productes amb matèries primeres renovables com en l'examen acurat dels processos empresarials sobre la base de criteris d'índole ecològica.

En aquest sentit, utilitzen energia ecològica, disposen de planta pròpia de tractament d'aigües (incloses aigües pluvials), il·luminen les àrees d'emmagatzematge amb moderna tecnologia LED i munten els seus carretons elevadors amb bateries de polímer de liti; totes aquestes actuacions permeten preservar de la millor manera els recursos disponibles i contribueixen a un ús sostenible de l'energia. Així mateix, el sistema de gestió ambiental de PAPSTAR està certificat conformement a ISO 14001:2004.

El compromís de l'empresa està posat a continuar adaptant-se a les demandes de l'entorn i desenvolupant els seus productes i processos amb la vista posada en la sostenibilitat.

Font: www.papstar.com