PEFC rep el premi “Fomenta la Bioenergia 2021” concedit per Avebiom en Expobiomasa

5 octubre 2021
Nova empresa certificada PEFC: Papstar
28/09/2021
PEFC en LIBER21
11/10/2021

El compromís amb la sostenibilitat forestal de silvicultors, propietaris forestals i empreses certificades de la cadena de valor de la biomassa es reconeix en aquest premi de caràcter internacional en el qual els biocombustibles naturals i renovables són protagonistes.

En el marc de la Fira Internacional "Expobiomasa", celebrada els dies 21, 22 i 23 de setembre, a Valladolid, PEFC Espanya va ser guardonada amb el premi "Fomenta la Bioenergia 2021" atorgat per AveBiom. El premi, de caràcter internacional, reflecteix l'interès del sector per eines veraces en matèria de sostenibilitat, subministrament responsable i traçabilitat dels productes i els biocombustibles d'origen forestal. La biomassa forestal requereix mecanismes sòlids, com la certificació forestal PEFC, per a avalar aquestes garanties i, a més, promoure l'ús racional i la creació d'un teixit econòmic local i de proximitat. PEFC treballa amb silvicultors, administració, empreses i consumidors amb la finalitat de facilitar i fer accessible aquestes eines a la societat. El premi és el reflex i agraïment a la labor en la cura dels boscos i el foment de la gestió forestal sostenible de totes aquestes persones que aposten per un model energètic verd, que asseguri aquest recurs forestal permanentment en el mercat, ara i per sempre.

1.622 empreses aposten per la certificació en Cadena de Custòdia PEFC, de les quals, 60 es dediquen al sector de la biomassa, sent reflex de la creixent demanda de biocombustibles amb origen sostenible i certificat.

Així, la certificació PEFC assegura que productes com les estelles, briquetes, pèl·lets i bioenergia, provenen de boscos gestionats de manera sostenible, a través de cadenes de subministrament segures, traçables i transparents, alineant-se amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030 i la mitigació del canvi climàtic, i responent, al mateix temps, a polítiques internacionals i normatives europees com la Directiva sobre fonts d'energia renovables RED II.

A Espanya existeixen 2,5 milions d'hectàrees de muntanya certificada PEFC gestionades per més de 46.500 silvicultors i propietaris forestals compromesos amb la sostenibilitat forestal. 1.622 empreses aposten per la certificació en Cadena de Custòdia PEFC, de les quals, 60 es dediquen al sector de la biomassa, sent reflex de la creixent demanda de biocombustibles amb origen sostenible i certificat. Catalunya, Castella i Lleó i Andalusia són les comunitats autònomes amb major implantació de plantes transformadores de biomassa, amb 14, 13 i 8 empreses, respectivament. El volum de negoci de les empreses certificades que suposa aquest recurs aconsegueix els 120 milions d'euros, situant-se com un sector a l'alça.

En termes de tendència de creixement, en els últims cinc anys, aquest sector ha registrat un increment del 35% en volum de negoci i, quant a la certificació forestal PEFC, han implantat aquest sistema de certificació un 33% més d'empreses.

D'aquesta manera, a través de la certificació forestal, la cura dels boscos i l'ús de biocombustibles procedents de fonts renovables, es podrà implantar una bioeconomía per a afrontar els reptes climàtics i futures crisis sanitàries.

 

Font: PEFC Espanya