Superfície forestal certificada PEFC a Catalunya 2021

18 gener 2022
Gran èxit de participació en els cursos de formació Forest Green Commerce.
11/01/2022
Campanya “Cuidem els boscos”
25/01/2022

L'Observatori Forestal Català (OFC) ha publicat recentment l'actualització de dades estadístiques sobre la certificació PEFC.

En aquest sentit, es detalla l'evolució de la certificació forestal PEFC a Catalunya des del 2004 fins a desembre 2021.

Per a desembre de 2021 la superfície total d'hectàrees certificades en territori català ascendeix a 277.055. Respecte de la superfície certificada és important destacar que, la superfície privada correspon a 240.413 hectàrees i, per part seva, la superfície pública és de 36.642 hectàrees.

PEFC Catalunya ha tancat l'any 2021 superant les 200 empreses certificades en Cadena de Custòdia (CdC).

És rellevant recordar que els principals objectius de PEFC són la promoció de la gestió forestal sostenible, augmentar el valor afegit i el reconeixement social dels productes forestals i promocionar el consum responsable de productes forestals. Mitjançant la Certificació Forestal PEFC es verifica que la fusta, la llenya, la biomassa, el suro i la resta de productes derivats d’una forest i utilitzats per la indústria de transformació i distribució procedeixen de boscos gestionats d’acord amb els criteris establerts per la normativa vigent. En conseqüència s’estimula el consum responsable de qualsevol producte del bosc en millorar-se el coneixement que el consumidor té sobre els boscos i la seva Gestió.

Empreses certificades en Cadena de Custòdia PEFC

PEFC Catalunya ha tancat l'any 2021 superant les 200 empreses certificades en Cadena de Custòdia (CdC).

Tant les dades de l'evolució en nombre d'empreses certificades (2015-2021), com la llista de les mateixes es poden consultar en la web de l'Observatori Forestal Català (OFC). Així mateix, les empreses certificades amb CdC segons categoria.

Les categories amb major nombre d'empreses certificades, corresponen a les categories de gràfiques i fabricadores; seguits per les rúbriques de pasta i paper i magatzemistes.

Què és la Certificació de la cadena de transformació o de custòdia (CdC)?

És el seguiment dels productes forestals (fusta, paper, suro, escorça, resina) durant les diferents fases del procés productiu i la seva posterior comercialització, per poder assegurar la traçabilitat d’aquests productes des del bosc fins al consumidor final. Després de passar un procés d’auditoria es pot sol·licitar la llicència oficial d’ús del logotip i marca comercial PEFC, el que garanteix que la fusta que s’està utilitzant en qualsevol procés de transformació d’aquest producte procedeix d’un bosc certificat PEFC i de fonts controlades.

Font: Observatori Forestal Català